Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Φωτογραφία του Χρίστου Λάσκαρη μαζί με λογοτέχνες]», Πάροδος, τχ. 13 (Μάρτιος 2007), σ. 1418