Είστε εδώ

Petros, «Τέχνη και ζωή», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 873-874