Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Ο Ιησούς με καλεί», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 884