Είστε εδώ

Μυλόπουλος Νίκος, «Σε λίγο», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 844