Είστε εδώ

Μυλόπουλος Νίκος, «Παραλλαγή μιας ιστορίας», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 844