Είστε εδώ

Mandelstam Osip, «Πούσκιν και Σκριάμπιν», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 838-843