Είστε εδώ

Φίλη Χριστίνα Π., «Ossip Mandelstam», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 838