Είστε εδώ

Λάνταβος Κώστας, «Προσωπογραφία», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 821