Είστε εδώ

Μεσεβρινός, «Κως, Οχτώβρης ’86», Πάροδος, τχ. 5 (Δεκέμβριος 1988), σ. 367