Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σκουτάρος (2005)]», Πάροδος, τχ. 8 (Φεβρουάριος 2006), σ. 755