Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Πλωμάρι, με την κόρη του (1988)]», Πάροδος, τχ. 8 (Φεβρουάριος 2006), σ. 755