Είστε εδώ

Τασιόπουλος Βαγγέλης, «Το απόσταγμα της διχοτόμου», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1089-1090