Είστε εδώ

Τασιόπουλος Βαγγέλης, «Οι άρχοντες της μιας στιγμής», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1089