Είστε εδώ

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Τρία νέα ποιήματα. Το τέλος», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1075-1076