Είστε εδώ

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Τρία νέα ποιήματα. Μόνος στην ομίχλη», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1075