Είστε εδώ

Μήττα Δήμητρα, «Το βιβλίο. Διομήδης Βλάχος, Αντίστροφη πορεία. Αθήνα: Γαβριηλίδης, 2004, σ. 45», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 1051-1054