Είστε εδώ

Βλάχος Διομήδης, «[Αυτόγραφο ποίημα του Διομήδη Βλάχου. Κοιμητήριο]», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 1050