Είστε εδώ

Σουέρεφ Κώστας, «Αναζητήσεις [I-VIII]», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 993-996