Είστε εδώ

Παπανελόπουλος Γιάννης, «[Σκίτσο]», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 992