Είστε εδώ

Κονιδάρης Δημήτρης, «Η αργία», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 947