Είστε εδώ

Widmer Urs, «Το τέλος του κόσμου», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 943-946