Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Ζωή σαβανωμένη]», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 936