Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Μες στον ωκεανό]», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 936