Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Έρχονται πάλι οι νύχτες]», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 595