Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Σύννεφα αναβλύζουν]», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 594-595