Είστε εδώ

Doderer Heimito von, «Η σκάλα», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 558-561