Είστε εδώ

Λαμπελέ Φούλα, «Heimito von Doderer», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 558