Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[10 ποιήματα. Αναστάσιμα]», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 545