Είστε εδώ

Pasternak Boris, «Ο υποπλοίαρχος Σμιτ», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 487-488