Είστε εδώ

Φίλη Χριστίνα Π., «[Σημείωμα για το ποίημα “Ο υποπλοίαρχος Σμιτ”]», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 487