Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Του θέρους τιμωρία φθινόπωρο», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 481-482