Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Πρωτοβρόχι», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 480-481