Είστε εδώ

Καριζώνη Κατερίνα, «Τα μοχθηρά βαπόρια», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 477-478