Είστε εδώ

Καριζώνη Κατερίνα, «Ο τραπεζίτης», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 477