Είστε εδώ

Λαμπελέ Φούλα, «Τα σαλονάκια», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 475-476