Είστε εδώ

Λαμπελέ Φούλα, «Φίλες», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 474-475