Είστε εδώ

Κουτροκόη Άννυ, «Tel qu’un homme», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 442