Είστε εδώ

Κουτροκόη Άννυ, «Ως άνθρωπος», Πάροδος, τχ. 6 (Ιούλιος 2005), σ. 442