Είστε εδώ

Καρπαθιωτάκη Χρυσή, «Παραλλαγή μιας ιστορίας», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 388-389