Είστε εδώ

Καρπαθιωτάκη Χρυσή, «Αποχαιρετισμός», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 387-388