Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Μια τσέπη κάπαρη», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 323-324