Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Μπήκε κατόπιν εορτής στη σάλα», Πάροδος, τχ. 5 (Νοέμβριος 2004), σ. 321-322