Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Έρσης Λάγκε: Θέλω να σου μιλήσω, Μυθιστόρημα, Περίπλους», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 313-316