Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Μαρίας Πάλλα: Απώλειες, Πεζογραφήματα. Νέα Πορεία, 2003», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 312-313