Είστε εδώ

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, «Η ποίηση στη Θεσσαλονίκη, 1960-1980 (Συνοπτική χαρτογράφηση)», Πάροδος, τχ. 4 (Ιούλιος 2004), σ. 246-270