Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Το βιβλίο. Ο μοναδικός τρόπος της αλήθειας. Χρίστου Λάσκαρη, Δωμάτιο για έναν, Εκδόσεις Γαβριηλίδη», Πάροδος, τχ. 2 (Οκτώβριος 2003), σ. 153-154