Είστε εδώ

Χατζοπούλου-Καραβία Λεία, «Μαρία Ιορδανίδου. Μνημόσυνο, 14 χρόνια μετά το θάνατό της», Πάροδος, τχ. 2 (Οκτώβριος 2003), σ. 120-127