Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Μια τυχαία συνάντηση», Πάροδος, τχ. 2 (Οκτώβριος 2003), σ. 118-119