Είστε εδώ

Βενέτης Θανάσης, «Ο έρωτας», Πάροδος, τχ. 1 (Απρίλιος 2003), σ. 42