Είστε εδώ

Σέρρας Διονύσης, «Για τον Οδυσσέα του Τζαίημς Τζόυς και τον μεταφραστή του Σωτήρη Καψάσκη», Πάροδος, τχ. 1 (Απρίλιος 2003), σ. 38-41